Gravstenar

En gravsten innebär en nära anhörigs sista viloplats. Gravstenen utgör en plats för familj, släktingar och vänner att dra sig till minnes och stilla sig, en plats som hedrar den avlidnes minne och berättar om dennes person och livsverk.

Planeringen och anskaffningen av gravstenen är en del av sorgearbetet. Vi förfogar över ett klart och mångsidigt datorbaserat designerprogram som baserar sig på Kaavin Kivis gravstensmodeller. Med hjälp av designerprogrammet kan vi planera en gravsten åt Er i 3D.
Då Ni skaffar Er gravsten från Kaavin Kivi Oy ingår följande i servicen:

  • Gravsten tillverkad av god kvalitet
  • Nödvändiga tillståndsansökningar från församlingen
  • Transport och att gravstenen sätts på plats
  • 2 års korrigeringsgaranti
  • Produktgaranti

Vi betjänar Er i alla ärenden som berör gravstenar, tilläggsgraveringar och restaureringar (även vintertid).

 

Klassiska stenar Huggna stenar Moderna stenar

 Klicka på bilderna ovan för att se fler modeller.