Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå dataskyddspolicy

Denna policy förklarar hur Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du som konsument har, i enlighet med EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR). Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå är ansvarig för behandling av personuppgifter inom verksamheten. 

Vilka personuppgifter samlas in

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå behandlar främst personuppgifter om kunder, kontakter, leverantörer och anställda för att kunna uppfylla syftet som begravningsbyrå.  Personuppgifterna  förmedlas direkt eller indirekt när du tar kontakt med oss eller besöker vår webbplats, i vissa fall kan uppgifter fås från myndigheter. 

Uppgifter som vanligtvis behandlas är person- och kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-post och adress. Ibland kan personnummer behövas för att fastställa identitet och bankinformation för återbetalning. Om du söker en tjänst hos oss kan ytterligare personuppgifter behandlas. Andra uppgifter som kan samlas in är information om kundförhållandet och agerande med Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå på webbplatsen, IP-adress, enhetsinformation, plattform, språkinställning, geografisk och demografisk positionering. Uppgifter om hur webbplatsen används samlas in genom kakor, se vår cookiepolicy för mera information.

Vad används personuppgifterna till

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå behandlar personuppgifter för att upprätthålla kundförhållanden och tjänsteförhållanden, sköta kontakt till exempel vid förfrågningar, leverera produkter och tjänster samt följa lagstiftning. Uppgifter kan även behandlas i marknadsföringssyfte.

Alla personuppgifter som behandlas av Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå följer något eller några av ovanstående syften. Behandlingen ska även ha rättslig grund, t.ex samtycke eller avtal. Endast personuppgifter som behövs för ett syfte ska behandlas.

Vem delas personuppgifterna med

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå kan komma att dela personuppgifter med utvalda tredje parter under kontrollerade former så att uppgifterna hanteras säkert. Dessa tredje parter kan vara leverantörer eller myndigheter som delges uppgifter på grund av lagliga skyldigheter eller för att upprätthålla Nykarleby & Vörå Begravningsbyrås verksamhet. Uppgifter säljs inte eller delas utan grund.

Var behandlas personuppgifterna

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå behandlar personuppgifter inom EU/EES.

Hur länge sparas personuppgifterna

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå sparar endast personuppgifter så länge som de behövs för att uppfylla våra åtaganden mot dig och så länge som uppgifterna behöver sparas enligt lagringstider och andra lagstadgade syften, såsom bokföring.

Hur skyddas personuppgifterna

Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå skyddar personuppgifter genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder. Till exempel begränsas åtkomst genom inloggning så att endast behöriga har tillgång till uppgifterna och kryptering används vid behov. Skyddsnivån motsvaras av informationens känslighet och behandlingens risk.  

Rättigheter

I enlighet med EU:s dataskyddsförordning har du rätt att få tillgång till personuppgifter Nykarleby & Vörå Begravningsbyrå behandlar om dig och möjlighet att rätta till dessa uppgifter om de är felaktiga. Du har även rätt att begära att bli raderad ur våra system om uppgifterna inte längre behövs i det syfte de blev insamlade. I vissa fall kan dock lagstiftning kräva att uppgifter finns kvar, till exempel i bokförings eller skattesyfte, då kan uppgifterna begränsas så att de endast är tillgängliga för dessa ändamål. Om uppgifter behandlas med ditt samtycke som grund, har du rätt att återkalla samtycket. Se kontakt nedan för ärenden gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Kontakt

Frågor angående Nykarleby & Vörå Begravningsbyrås personuppgiftsbehandling riktas till:

Registeransvarige 
Ab City Florist Oy (2256155-4)

Tel. 040 659 3335
E-post: vora@begravningsbyra.fi

Besöksadress och postadress:

Vöråvägen 23,
66600 Vörå

 

Dataskyddspolicyn uppdaterades 12.06.2018