Vad kostar det?

Vad kostar en begravning?

En av de vanligaste och också kanske en av de svåraste frågorna att svara på!

Det är så många faktorer som spelar roll i kostnaden av en begravning:

  • vilken kista/urna man väljer
  • krävs det flera eller långa transporter
  • dödsannonsens storlek och om man annonserar i flera tidningar
  • församlingens arvoden och avgifter
  • finns det befintlig gravsten eller behöver man skaffa en ny
  • antal personer på minnesstunden
  • mm. mm.

Om man endast ser till priset kan det räcka med ca 1 000 €. Då har man valt bort det mesta förutom en enkel kista samt transport till närmaste kyrkogård, utan någon begravningsceremoni.

Någon övre gräns för vad en begravning kan kosta finns egentligen inte.

Prislista