Vid dödsfall

Hur gör jag nu?

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det naturligt att man känner sig vilsen och osäker på vad som skall göras och i vilken ordning. Frågorna hopar sig och svaren vet man inte alltid var man skall hämta.

Men tveka inte att kontakta oss på begravningsbyrån vad du än vill ha hjälp med och vilka frågor du än har.

Här kan ni ladda ner: Anvisningar inför begravning

Ta det lugnt

Det är helt naturligt att känna oro inför allt man skall ta hand om vid förlusten av en anhörig. Ett råd är att du inte behöver ha bråttom eller känna stress.
Ta  det lugnt, ta en sak i taget.

Det finns trots allt en del saker du som anhörig kanske måste ta ansvar för ganska omgående. Det kan vara att ta hand om husdjur, tömma postlådan, se till eventuell bostad osv. Om den avlidne har vårdats på sjukhus eller vårdhem bör tillhörigheter hämtas därifrån.

Finns det barn och ungdomar i familjen är det viktigt att de får vara delaktiga under hela processen. Det är lika viktigt för dem som för en vuxen att få känna delaktighet i vad som sker. Ett barn som med egna ögon får se vad som hänt och som får ärliga svar på sina frågor har en helt annan beredskap än ett barn som har hållits utanför. Fantasin är oftast mycket värre än verkligheten.

Anlita begravningsbyrån

När Ni känner Er redo att ta tag i de praktiska arrangemangen kring begravningen tar Ni kontakt med begravningsbyrån. På begravningsbyrån finns människor som har kunskap om rutiner vid dödsfall och som hanterar allt praktiskt Ni behöver hjälp med.
Boka gärna tid för besöket, på så vis kan vi säkerställa att det finns personal på plats. Vi gör även hembesök ifall det passar Er bättre.

Det är naturligtvis viktigt att Ni känner förtroende för den byrå Ni bestämmer Er för att anlita, men det är också lika viktigt att Ni kontrollerar att den är medlem av Finlands Begravningsbyråers Förbund rf. Våra begravningsbyråer i Nykarleby och Vörå är båda medlemmar.

Till Finlands Begravningsbyråers Förbund rf hör ca 300 begravningsbyråer. Förbundet är begravningsbranschens organisation, som sedan grundandet år 1942 har försökt att värna om, och utveckla begravningskulturen i Finland. Förbundet utgör en förenande länk mellan medlemmarna och strävar till att utveckla begravningsbranschens tjänster samt till att värna om bibehållandet av hög yrkeskunskap. Begravningsbyråernas förbund övervakar upprätthållandet av god affärssed och motsätter sig alla osunda tendenser inom branschen.